Tájékoztatás személyes adatok rögzítéséről

Kedves Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok* értelmében, a 2021. szeptember 1-jét követően Magyarországon szálláshely-szolgálatást igénybe vevő
minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató érkeztetéskor, okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő
szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

Bővebb információ >>

A szálláshely-szolgáltató – az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme
érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése
céljából – bejelentkezéskor az igénybe vevő alábbi adatait rögzíti szálláshelykezelő szoftverében:

● családi és utónevét;
● születési családi és utónevét,
● születési helyét;
● születési idejét;
● nemét;
● állampolgárságát;
● anyja születési családi és utónevét,
● személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatait;
● harmadik országbeli állampolgár esetében* a vízum vagy tartózkodási
engedély számát, a beutazás időpontját és helyét.

*harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek.


Az okmányok beolvasása a szálloda rececióján, érkezéskor történik. Az adatok rögzítéséhez kérjük Vendégeinket, hogy az azonosításra alkalmas személyi igazolványt, vezetői engedélyt vagy úti okmányt, valamint lakcím kártyájukat szíveskedjenek bemutatni a recepciós Kollégáknak. Az okmányok megléte nemcsak felnőtt, de kiskorú, valamint csecsemő Vendégeink esetében is elengedhetetlen.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyszolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Az érkezéskor az okmányolvasás, valamint az adatok ellenőrzése csupán néhány másodpercet vesz igénybe. Ezt követően semmi további teendőjük nincsen, nyugodtan telhet pihenésük szállodánkban.


Kérjük, utazását és érkezését a fentiekre tekintettel tervezze meg!

Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!

---------------------------------------------

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

● A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
● A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
● A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.

A VIZA rendszert üzemeltető MTÜ, vagyis a turisztikai tárhelyszolgáltató a rendszerbe érkező adatok tekintetében a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója.A szálláshely-szolgáltató az igénybe vevők adatait a tudomására jutást követő év utolsó napjáig kezeli a jogszabályban rögzített célból. Az aszimmetrikus titkosítással a törvény által meghatározott tárhelyen, vagyis a VIZA rendszerben tárolt adatokban a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme és a körözési eljárás lefolytatása érdekében
keresést végezhet.
További információért keresse fel az alábbi weboldalt: https://vizainfo.hu/vendegek